Værktøjskasse

Via overskrifterne her under, finder du det projektrelevante materiale, du skal bruge ved indsamling af dokumentation og afrapportering.

Oversigt over nødvendig dokumentation opdelt efter aktiviteter finder du under Vejledninger.

Husk, at vi alle skal have plakat hængende synligt - helst ved indgangen til vores skoler. 

Effektkæden inkl. dokumentationskrav kan fremsendes ved henvendelse til Marianne Woldemar / mail: mawo@mercantec.dk

Deadlines

Materiale indsendes til operatør til afrapportering på månedlig basis - senest d. 8. i hver måned. Falder denne på en weekend eller helligdag, da første hverdag herefter. 
Vær OBS på, at der sikkert er anden deadline lokalt på de enkelte skoler. 

OBS

Pr. 1/1 2021 er den gældende lave standardsats kr. 126,69

Projektperioder

Periode 2 - 1/3 2018 - 31/8 2019 - Godkendt ved ERST 27/4 2020

Periode 3 - 1/9 2019 - 28/2 2020 - Godkendt ved ERST 21/4 2021

Periode 4 - 1/3 2020 - 31/8 2020 - indsendt til ERST 12/5 2021

Periode 5 - 1/9 2020 - 28/2 2021 -  indsendt til ERST 12/5 2021

Periode 6 - 1/3 2021 - 31/8 2021 - afventer afslutning af periode 4-5 for indsendelse

Periode 7 - 1/9 2021 -                  - indeværende

Yderligere information om datoer afventer tilbagemelding fra ERST