Værktøjskasse

Via overskrifterne her under, finder du det projektrelevante materiale, du skal bruge ved indsamling af dokumentation og afrapportering.

Oversigt over nødvendig dokumentation opdelt efter aktiviteter finder du under Vejledninger.

Husk, at vi alle skal have plakat hængende synligt - helst ved indgangen til vores skoler. 

Effektkæden inkl. dokumentationskrav kan fremsendes ved henvendelse til Marianne Woldemar / mail: mawo@mercantec.dk

Deadlines

Materiale indsendes til operatør til afrapportering på månedlig basis - senest d. 8. i hver måned. Falder denne på en weekend eller helligdag, da første hverdag herefter. 
Vær OBS på, at der sikkert er anden deadline lokalt på de enkelte skoler. 

Projektperioder

Periode 2 - 1/3 2019 - 31/8 2019 - Godkendt 

Periode 3 - 1/9 2019 - 28/2 2020 - Godkendt 

Periode 4 og 5 - 1/3 2020 - 28/2 2021 -  Godkendt

Periode 6 - 1/3 2021 - 31/8 2021 - Godkendt

Periode 7 - 1/9 2021 - 28/2 2022 - igang

Periode 8 - 1/3 2022 - 30/6 2022 - igang

Der tages forbehold for tilbagemelding fra ERST vedr. projektafslutning

(Opdateret 19/1 2022)