Fremtidens arbejdskraft inden for STEM

– i perioden 1. marts 2019 – 30. juni 2019.

Partnere
Lead: Tradium

Beskrivelse af indhold
Projektet vil lave et påbygningsforløb med vejledning som en fast del af de virksomhedsuger, som UU Randers planlægger og afholder med kommunernes 8. klasser. Formålet er bl.a., at eleverne får kendskab til flere forskellige uddannelses- og jobmuligheder inden for STEM-området.

 


 

Håndværk og Design

– to-årigt valgfag i folkeskolen i perioden 1. august 2019 til 1. oktober 2020

Partnere
Lead: ZBC

Beskrivelse af indhold
Udvikling, afprøvning og revidering af valgfaget Håndværk og Design for folkeskolens

7. og 8. klasse. Undervisningsmaterialet vil derfor kunne benyttes på de fleste andre erhvervsskoler. Projektet udvikles og gennemføres i tæt samarbejde med Slagelse Kommune, Marievangsskolen i Slagelse og Antvorskov skole i Slagelse.

 Hop ind

- perioden 1. marts 2019 til 23. maj 2019

Partnere
Lead: Tradium

Beskrivelse af indhold
I projektet skal eleverne producere en bænk (efter en tegning) til deres grundskole. Målene for projektet er, at eleverne får kendskab til flere forskellige uddannelses‐ og jobmuligheder med en erhvervsuddannelse inden for STEM – samt at de får kendskab til og indblik i en virksomheds forskellige faglige områder og funktioner.


 Robotforløb til grundskolen

- i perioden marts 2019 til juni 2020

Partnere

Lead: Learnmark med deltagelse af lokale grundskoler.

Beskrivelse af indhold
Udvikling af undervisningsforløb til grundskolernes udskolingsklasser (7-10. klasser) med fokus på tegningsforståelse, koordinatsystemer, robotternes rolle, grundlæggende programmering af tegningsrobot og udviklingen fra maskinarbejder til industritekniker.

 


Girlpower i STEM

- i perioden oktober 2019 - december 2020

Partner:
Tradium  

Beskrivelse af indhold: 
Dette projekt vil prodcucere tre film, der skal anvendes til vejledningsaktiviteter, hvor der er fokus på kvinder og deres girlpower i erhvervsfagene. Filmene vil fremhæve tre stærke kvinder, der repræsenterer de forskellige skridt i at uddanne sig til en STEM-uddannelse.

Se videoer fra projektet her: 
 

Hvad drømmer du om? // Mikkeline
https://youtu.be/JZYrOZmTHTg

Girls Day in Science // Mai-Britt
https://youtu.be/Z-lvzW14_7E

Giv liv til noget nyt // Natajsa
https://youtu.be/5obDGjY12TA

 


STEM Craftmanship

- i perioden november 2019 til november 2020 

Partner:
Tradium  

Beskrivelse af indhold: 
Dette projekt præsenterer et samlet overblik over Tradiums STEM-uddannelser samt fremtidige STEM-karrieremuligheder til grundskole- og efterskoleelever og deres lærere ved at invitere eleverne til at prøve kræfter med opgaver fra hvert STEM-fag.

Vejledningsaktiviteten vil have et særligt fokus på karrieremuligheder inden for STEM-fagene og vil præsentere de muligheder og styrker, som erhvervsuddannelserne har – at det er uddannelser, som åbner dørene for en spændende karriere på arbejdsmarkedet og, at der er mulighed for videreuddannelse.
 


Faglig sumemrcamp

- i perioden april 2020 til oktober 2020 

Partner:
Roskilde Tekniske Skole  

Beskrivelse af indhold: 
Udvikling og afholdelse af en summer camp målrettet elever fra 7.-9.-klasse. Målet er, at de her kan arbejde med STEM-fagene i praksis på erhvervsskolen. Der vil være mulighed for at deltage i bestemte forløb på campen, men har man fx særlige interesser eller kompetencer, vil der også være mulighed for en mere eksperimenterende og udforskende tilgang i de arbejdende værksteder. Begge stder vil der være vejledning af eleverne af professionelle undervisere og tudligere elever. Den faglige summercamp finder sted fra den 3. til den 7. august 2020 på Roskilde Tekniske Skole. 

Air Tight Building


- i perioden 1. marts 2019 til uge 26 2019.

Partnere
Lead: Tradium

Beskrivelse af indhold
Eleverne bygger I fællesskab (tømrene og elektrikerne) konstruktionstætte huse for at reducere energi. Husene testes med nyindkøbt teknologi (blower door) for at sikre tætheden.
 


AR i naturfag og kemi


– perioden 1. marts 2019 til 31. december 2020.

Partnere
Lead: Tradium

Beskrivelse af indhold
Der bliver i projektet udviklet et værktøj,AR Atoms Revealed, der anvender Augmented Reality i kemi og naturfag på de tekniske uddannelser (overfladebehandler, bygningsmaler og transport). Gennem dette værktøj bliver atomerne, ved hjælp af en app og elevens egen mobiltelefon, gjort ”levende” foran dem i en 3D-model.
 Industristation til grundforløb 1

- i perioden 1. august 2019- 1. marts 2021

Partnere
Lead: ZBC

Beskrivelse af indhold
Udvikling og afprøvning af en læringsaktivitet til fagretningen industri på grundforløb 1 inden for hovedområdet Teknologi, Byggeri og Transport. Undervisningsmaterialet vil derfor kunne benyttes på de fleste andre erhvervsskoler. Materialet bestå af undervisningsforløb bestående af minimum fem praksisfaglige læringsfællesskaber udviklet, beskrevet og afprøvet og klar til at andre kan benytte det.


 Pigeindsatsen i Metal


- i perioden august 2019 til januar 2020

Partnere
Lead: Mercantec med deltagelse af DCUM- Dansk Center for Undervisningsmiljø grundskoler.

Beskrivelse af indhold
Mercantec ønsker at lave vejlederordninger der skal fastholder og støtter pigerne i Metal i deres uddannelsesvalg.

Mercantec vil skabe praksisfaglige læringsfællesskaber for pigerne i metal, så de har mulighed for sammen – og på tværs af fagretninger - at lære af hinandens erfaringer.

Udgangspunktet for vejlederordning og praksisfaglige læringsfælleskaber er kvalitative undersøgelser blandt pigerne i metal på GF2, hovedforløb og i deres praktik og diverse brancheanalyser/vejledninger.

DCUM laver en kvalitativ undersøgelse om attraktiveuddannelsesmiljøer for piger.

 VR forløb på industriteknikeruddannelsen og elektrikeruddannelsen

- i perioden marts 2019- oktober 2021

 

Partnere
Lead: Learnmark

Beskrivelse af indhold
Udvikling af Virtuel Reality forløb til de to uddannelser, der dels skal give elever på grundforløb en forsmag på hvad der venter dem på uddannelserne, dels giver mulighed for at afprøve forskellige procedurer i en afgrænset og sikker situation.

Forløbene kan også efterfølgende anvendes overfor grundskolelever i forbindelse med brobygning, messer og vejledning.

 


 

Innovativt samarbejde mellem virksomheder og landbrugsuddannelsen på ZBC

- i perioden 1. december 2019 til 30. juni 2020.

Partnere
Lead: ZBC

Beskrivelse af indhold
Der skal udvikles et koncept i forhold til, hvordan eleverne arbejder praksisrelateret i undervisningen med eksperimenterende tilgang, hvor det tætte samarbejde med virksomheder er i centrum. Fokus er på den grønne omstilling, økologi, bæredygtighed og biodiversitet. 

Der bliver udviklet undervisningsmateriale til 
- Grundforløb 2
- Første hovedforløb (Landbrugsassistent)
- Andet hovedforløb (Faglært landmand)

De faglige mål fra uddanelsesordninger og bekendtgørelser integreres i projektet og undervisningsmaterialet. 
 


Teknologipåbygningsforløb

- i perioden november 2019 til november 2020

Partnere
Tradium

Beskrivelse af indhold
Et af de områder, der er særligt påvirket af den digitale udvikling er autofagene, da biler i dag kommer til at indeholde mere og mere teknologi. Derfor vil vi med dette projekt udvikle og implementere særlige, teknologiske påbygningsforløb for at sikre talentudvikling af eleverne på personvognsmekanikeruddannelsens hovedforløb trin 2. De fire nye undervisningsforløb udvikles med særligt hensyn til ønsker fra branchen for at sikre en sammenhæng mellem de virkelige udfordringer branchen oplever og de kompetencer, som eleverne får via deres uddannelse.
Forløbene skal sikre et løft af elevernes generelle STEM-kompetencer og faglige kvalifikationer, så både elever og virksomheder oplever, at den ekstra indsats, der ydes, er til gavn for alle.
 


Fastholdelse ved optimalt studiemiljø

- i perioden marts 2020 til december 2021

Partnere
Tradium og DCUM

Beskrivelse af indhold
Baggrunden for projektet er et stort frafald blandt eleverne på Tradium på uddannelsesområdet Strøm, Styring og IT. Vi ønsker derfor med dette projekt at igangsætte nogle fastholdelsesinitiativer, ligesom projektet vi lhave fokus på det generelle uddannelsesmiljø og vil opbygge praksisfaglige læringsfællesskaber. I samarbejde med DCUM vil Tradium undersøge årsagerne til frafald med henblik på at finde frem til konkrete indsatser. Projektet vil lave en fælles analyse for uddannelserne "Automatik og Proces, Elektriker samt Data og Kommunikation, der afdækker årsagerne til frafaldet. 

 

STEM- og praktikvejledning/praktikpladsindsats i Datahouse


- i perioden august 2019 til december 2021

Partnere
Lead: Mercantec

Beskrivelse af indhold
Softwarebranchen er et område med ringe kultur for praktikpladser, da virksomhederne typisk er opstartet og drevet af iværksættere, som ikke kender mulighederne i erhvervsuddannelsessystemet. Virksomhederne har svært ved at rekruttere og fastholde programmører, så der er potentiale for flere beskæftigede i branchen når først virksomhederne tager vores uddannelse til sig.

De elever der vælger datauddannelserne er ofte elever der ikke er så målrettede i deres uddannelsesvalg og ikke mindst karriere valg – de vil bare gerne ”noget med computer” –  dette smitter således af på deres forholdsvis svage orientering mod praktikpladser.

En særlig indsats påkrævet her. Derfor projektansættes der en STEM-vejleder/praktikpladskonsulent hvis opgave  derfor er todelt. En udadrettet indsats mod Softwarebranchen og en indadrettet håndholdt indsats rette mod eleverne.

 


Praktikpladsopsøgende aktivitet 

- I tidsrummet 2019 - 2020

Partnere
Lead: ZBC

Beskrivelse af indhold
Roskilde Tekniskeskole starter en praktikpladsopsøgende indsats i 2019 - og ZBC starter den op primo 2020. Målet er at kommet godt i gang ved at skabe gode kontakter med virksomhederne, som gerne skulle resultere i nye STEM-praktikpladser. 

 


STEM Matchmaking

- i perioden december 2019 til december 2020

Partnere
Tradium 

Beskrivelse af indhold
Projektet vil afdække og opsøge virksomheder, både dem, der allerede er kendt af Tradium, men også dem, der ikke allerede er en fast del af Tradiums kontakter og netværk. Afdækningen skal afsløre, hvilke STEM-kompetencer virksomhederne efterspørger eller mangler, og i kontakten til virksomhederne vil konsulenterne kunne forklare hvilke uddannelser, der dækker disse kompetencer.

Projektet vil samle op på den udvikling, der sker lige nu og sikre et feedback-loop mellem Tradium, virksomhederne, STEM-projektet og de øvrige projektpartnere. 

 

Kompetenceløft inden for STEM

– i perioden december 2019 – december 2020.

Partnere
Tradium

Beskrivelse af indhold
Dette projekt vil hjælpe SMV’er inden for STEM-fagene med at gennemskue deres kompetencebehov med henblik på at sikre uddannelse til de ufaglærte medarbejdere såvel som efteruddannelse til de faglærte.

Behovsafdækningen skal synliggøre behovet for STEM-kompetencer her og nu samt de fremtidige behov. Arbejdet med behovsafdækningen gavner ikke bare virksomhederne, men hjælper også Tradium med hele tiden at være orienteret omkring, hvilke kompetencer der skal leveres i fremtiden. 

Virksomhedskonsulenterne vil via opsøgende arbejde og besøg hjælpe virksomhederne med at synliggøre kortsigtede og langsigtede behov og via en kompetenceudviklingsplan lave en strategi sammen med virksomheden for kompetenceudvikling og uddannelse af medarbejderne.