Styrkelse af undervisningens indhold, i særdeleshed opnåelse af STEM-kompetencer

For at understøtte denne hovedaktivitet bliver der iværksat følgende aktiviteter:
 

  • Styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder med henblik på at styrke fokus på udvikling og innovation i erhvervsuddannelser på STEM-området. Det skal ske gennem projektrelaterede praktikker i virksomhederne samt udvikling af særlige forløb for talenter inden for STEM-områderne.
  • Digitalisering af dele af udvalgte STEM-uddannelser
  • Udvikling af praksisfaglige læringsfællesskaber
  • STEM-vejlederordning, der giver mulighed for eleverne for at få råd og vejledning i forhold til deres tilrettelæggelse og gennemførelse af deres uddannelsesforløb.