Oprettelse af flere praktikpladser

For at understøtte denne hovedaktivitet bliver der iværksat følgende aktiviteter:

  • Oprettelse af flere STEM-praktikpladser gennem målrettet kontakt og besøg i STEM-virksomheder
  • Udvikling og udbredelse af praktikpladsgaranti inden for STEM-områder
  • Samarbejde med virksomheder om fleksible praktikpladsforløb