Øget overgang fra grundskole til erhvervsuddannelserne med vægt på STEM-uddannelser

For at understøtte denne hovedaktivitet bliver der iværksat følgende aktiviteter:
 

  • Målerettede vejledningsaktiviteter, med fokus på STEM-kompetencer, til elever fra 5. – 10. klasse og deres forældre. Derudover er der fokus på at gennemføre vejledningsaktiviteter målrettet elever på efterskoler.
  • Fokus på motivering af piger til at tage STEM-uddannelser.
  • Erhvervsskolerne arbejder sammen med grundskolens 5.-10.-klasser og lokale virksomheder om at praksisorientere undervisningens i dansk, matematik, engelsk, fysisk og naturfag. Gennem projektforløb får elever mulighed for at anvende deres viden inden for fagene og omsætte det til praksis. Det vil styrke elevernes forståelse af fagene og deres anvendelse.
  • Etablering af EUD10-tilbud med fokus på STEM