Kompetenceløft for ufaglærte og faglærte inden for STEM-områderne

For at understøtte denne hovedaktivitet bliver der iværksat følgende aktiviteter:

  • Afdækning af STEM-kompetencebehov og igangsætning af målrettet opkvalificering inden for STEM-området i SMV’er.
  • Rekruttering og uddannelse af ufaglærte ledige