STEM-projektet

Målet med STEM-projektet er dels at øge antallet af elever fra grundskolen, der vælger en STEM-erhvervsuddannelse, og dels at understøtte ufaglærte i at blive faglærte samt faglærte i at tage en kort videregående STEM-udddannelse. Disse to målsætninger tænkes sammen i projektet, så ved at fokusere på og udvikle virksomhedernes forståelse for værdien i STEM-uddannelser kan det sikre en positiv spiral med efterspørgsel og interesse.

For at nå projektet målsætninger bliver der fra 2019 – 2021 igangsat en lang række aktiviteter, der er spredt ud på fire hovedindsatsområder:

  • Øget overgang fra grundskole til erhvervsuddannelserne med vægt på STEM-uddannelser
  • Styrkelse af undervisningens indhold, i særdeleshed opnåelse af STEM-kompetencer
  • Oprettelse af flere praktikpladser
  • Kompetenceløft for ufaglærte og faglærte inden for STEM-områderne

 

Partnere
Projektet er et ambitiøst nationalt projekt med en lang række aktører fordelt i alle regioner.

Erhvervsskolen Mercantec, Midtjylland, er operatør på projektet, der støttes med 43 mio. kr. fra EU i perioden 2019-2021. De tre midtjyske erhvervsskoler støttes med tre mio. kr. af Region Midtjylland. De to sjællandske skoler støttes med tre mio. kr. af Region Sjælland.

Deltagende erhvervsskoler i projekter er:

Tech College, Region Nordjylland (leadpartner)
Tradium, Region Midtjylland
Learnmark, Region Midtjylland
Mercantec, Region Midtjylland (leadpartner)
EUC Syd, Region Syddanmark (leadpartner)
Syddansk Erhvervsskole, Region Syddanmark
ZBC, Region Sjælland (leadpartner)
Roskilde Tekniske Skole, Region Sjælland

Mercantec er operatør for projektet.

Professionshøjskolen København, DCUM, Fremstillingsindustrien og DA er tværgående partnere i projektet.
Derudover er der en række partnere: AMK Midt Nord, EA Sjælland og der knyttes løbende partnere til projektet.

Organisering
Projektet er organisering ved strategisk styregruppe med medlemmer fra de fire overordnede leadpartnere og operatøren.

Derudover er der en tværgående koordinationsgruppe, hvor alle partnere er med. Den tværgående gruppe indkaldes ad hoc.