Nyt til controllere

Se i Værktøjskassen

Som hjælpe-materiale har jeg lagt to ting ud. Normtidsberegner under medarbejdere

Deltageroversigt/Holdskema under Deltagere, Erhvervsskoler (Lis feb21)