Fokus på STEM projekt i IndustriNews
01-02-2019

Dansk Industris web-TV, IndustriNews, havde 3.12.2018 fokus på STEM projektet - se indslaget her:

Nyt til controllere

Se i Værktøjskassen

Som hjælpe-materiale har jeg lagt to ting ud. Normtidsberegner under medarbejdere

Deltageroversigt/Holdskema under Deltagere, Erhvervsskoler (Lis feb21)