Inspirationskataloget er udviklet på baggrund af samtaler og interviews med 16 studerende for Tradiums afdeling for Strøm, Styring og IT. Undersøgelsen er foretaget i efteråret 2020 med fokus på at identificere indsatser, som kan styrke studiemiljøet og dermed fastholdelsen for de studerende.
Inspirationskataloget indeholder anbefalinger til det faglige studiemiljø, det sociale studiemiljø og det fysiske studiemiljø. Anbefalingerne udspringer af interviews med de 16 studerende, DCUMs erfaringer fra andre projekter på erhvervsskoleområdet og relevant forskning.

 

 

Logo-vinder
29-04-2019

Projektledelsen på STEM udskrev i det tidlige forår en konkurrence om at lave det bedste forslag til et logo for STEM-projektet blandt de deltagende erhvervsskolers elever. Og der kom mange gode forslag- over 30 stk. fra hele landet.

Projektets styregruppe udvalgte de bedste og i sidste ende var det altså Johannes Andersen, elev på NEXT i København der løb af med æren og de 3000, 00 kr, der var udloddet.

Her er nogle af de tanket, Johannes havde der han lavede logoet.

”Jeg ville gerne lave et logo, hvor alle fag var ligeligt repræsenteret. Jeg prøvede ikke på at genopfinde den dybe tallerken men i stedet følge det gode gamle princip om at "less is more" og lave noget, der forhåbentligt formår at være enkelt men også genkendeligt på samme tid. ”

”I forhold til komposition valgte jeg ikke at sætte det hele snorlige op, men i stedet sætte elementerne sådan, at de sidder lidt forskudt i forhold til cirklens midter-akser, så der på den måde kommer lidt mere spil i logoet og ens øje bliver ført rundt i cirklen. Den effekt prøvede jeg også at underbygge ved at gøre sådan, at foregående element pegede i retning af det næste.”

"Jeg tror også gerne, jeg ville have, det skulle drage associationer til yin og yang-symbolet, eller det endte jeg i hvert fald med at synes, det gjorde lidt. Jeg valgte at tage raketten med, fordi jeg synes, den især er med til at vise, at det er gennem STEM-fagene en spændende og fantastisk fremtid ligger og venter.”

Bureauet FS2 reklame A/S har rentegnet/tilrettet logoet så det kan indgå i forskellige sammenhænge, fra hjemmesider til præsentationer, fra signaturer til brouchurer.

<- Nyhedsbreve fra projektet

Covid-19 kompensation

Der bliver foretaget efterkontrol af COVID-19-kompensationen. Hvis I som deltager i projektet har modtaget lønkompensation pga. COVID-19 i perioden september 2020 til februar 2022 og samtidig har været aktive i projektet,

skal I kontakte os inden 10/9 2022. Evt. dobbeltfinansiering betyde enten hel eller delvis tilbagebetaling. Kontakt oplysninger er nederst på siden.

Standardsats

Den lave standardsats er pr. 1/1 2021 kr. 126,69

Den lave standardsats er pr. 1/1 2022 kr. 128,33