Fremtidens arbejdskraft inden for STEM

– i perioden 1. marts 2019 – 30. juni 2019.

Partnere
Lead: Tradium

Beskrivelse af indhold
Projektet vil lave et påbygningsforløb med vejledning som en fast del af de virksomhedsuger, som UU Randers planlægger og afholder med kommunernes 8. klasser. Formålet er bl.a., at eleverne får kendskab til flere forskellige uddannelses- og jobmuligheder inden for STEM-området.

 


 

Håndværk og Design

– to-årigt valgfag i folkeskolen i perioden 1. august 2019 til 1. oktober 2020

Partnere
Lead: ZBC

Beskrivelse af indhold
Udvikling, afprøvning og revidering af valgfaget Håndværk og Design for folkeskolens

7. og 8. klasse. Undervisningsmaterialet vil derfor kunne benyttes på de fleste andre erhvervsskoler. Projektet udvikles og gennemføres i tæt samarbejde med Slagelse Kommune, Marievangsskolen i Slagelse og Antvorskov skole i Slagelse.

 Hop ind

- perioden 1. marts 2019 til 23. maj 2019

Partnere
Lead: Tradium

Beskrivelse af indhold
I projektet skal eleverne producere en bænk (efter en tegning) til deres grundskole. Målene for projektet er, at eleverne får kendskab til flere forskellige uddannelses‐ og jobmuligheder med en erhvervsuddannelse inden for STEM – samt at de får kendskab til og indblik i en virksomheds forskellige faglige områder og funktioner.


 Robotforløb til grundskolen

- i perioden marts 2019 til juni 2020

Partnere

Lead: Learnmark med deltagelse af lokale grundskoler.

Beskrivelse af indhold
Udvikling af undervisningsforløb til grundskolernes udskolingsklasser (7-10. klasser) med fokus på tegningsforståelse, koordinatsystemer, robotternes rolle, grundlæggende programmering af tegningsrobot og udviklingen fra maskinarbejder til industritekniker.

 


Girlpower i STEM

- i perioden oktober 2019 - december 2020

Partner:
Tradium  

Beskrivelse af indhold: 
Dette projekt vil prodcucere tre film, der skal anvendes til vejledningsaktiviteter, hvor der er fokus på kvinder og deres girlpower i erhvervsfagene. Filmene vil fremhæve tre stærke kvinder, der repræsenterer de forskellige skridt i at uddanne sig til en STEM-uddannelse.

 

Air Tight Building


- i perioden 1. marts 2019 til uge 26 2019.

Partnere
Lead: Tradium

Beskrivelse af indhold
Eleverne bygger I fællesskab (tømrene og elektrikerne) konstruktionstætte huse for at reducere energi. Husene testes med nyindkøbt teknologi (blower door) for at sikre tætheden.
 


AR i naturfag og kemi


– perioden 1. marts 2019 til 31. december 2020.

Partnere
Lead: Tradium

Beskrivelse af indhold
Der bliver i projektet udviklet et værktøj,AR Atoms Revealed, der anvender Augmented Reality i kemi og naturfag på de tekniske uddannelser (overfladebehandler, bygningsmaler og transport). Gennem dette værktøj bliver atomerne, ved hjælp af en app og elevens egen mobiltelefon, gjort ”levende” foran dem i en 3D-model.
 Industristation til grundforløb 1

- i perioden 1. august 2019- 1. marts 2021

Partnere
Lead: ZBC

Beskrivelse af indhold
Udvikling og afprøvning af en læringsaktivitet til fagretningen industri på grundforløb 1 inden for hovedområdet Teknologi, Byggeri og Transport. Undervisningsmaterialet vil derfor kunne benyttes på de fleste andre erhvervsskoler. Materialet bestå af undervisningsforløb bestående af minimum fem praksisfaglige læringsfællesskaber udviklet, beskrevet og afprøvet og klar til at andre kan benytte det.


 Pigeindsatsen i Metal


- i perioden august 2019 til januar 2020

Partnere
Lead: Mercantec med deltagelse af DCUM- Dansk Center for Undervisningsmiljø grundskoler.

Beskrivelse af indhold
Mercantec ønsker at lave vejlederordninger der skal fastholder og støtter pigerne i Metal i deres uddannelsesvalg.

Mercantec vil skabe praksisfaglige læringsfællesskaber for pigerne i metal, så de har mulighed for sammen – og på tværs af fagretninger - at lære af hinandens erfaringer.

Udgangspunktet for vejlederordning og praksisfaglige læringsfælleskaber er kvalitative undersøgelser blandt pigerne i metal på GF2, hovedforløb og i deres praktik og diverse brancheanalyser/vejledninger.

DCUM laver en kvalitativ undersøgelse om attraktiveuddannelsesmiljøer for piger.

 VR forløb på industriteknikeruddannelsen og elektrikeruddannelsen

- i perioden marts 2019- oktober 2021

 

Partnere
Lead: Learnmark

Beskrivelse af indhold
Udvikling af Virtuel Reality forløb til de to uddannelser, der dels skal give elever på grundforløb en forsmag på hvad der venter dem på uddannelserne, dels giver mulighed for at afprøve forskellige procedurer i en afgrænset og sikker situation.

Forløbene kan også efterfølgende anvendes overfor grundskolelever i forbindelse med brobygning, messer og vejledning.

 


 

 

 

STEM- og praktikvejledning/praktikpladsindsats i Datahouse


- i perioden august 2019 til december 2021

Partnere
Lead: Mercantec

Beskrivelse af indhold
Softwarebranchen er et område med ringe kultur for praktikpladser, da virksomhederne typisk er opstartet og drevet af iværksættere, som ikke kender mulighederne i erhvervsuddannelsessystemet. Virksomhederne har svært ved at rekruttere og fastholde programmører, så der er potentiale for flere beskæftigede i branchen når først virksomhederne tager vores uddannelse til sig.

De elever der vælger datauddannelserne er ofte elever der ikke er så målrettede i deres uddannelsesvalg og ikke mindst karriere valg – de vil bare gerne ”noget med computer” –  dette smitter således af på deres forholdsvis svage orientering mod praktikpladser.

En særlig indsats påkrævet her. Derfor projektansættes der en STEM-vejleder/praktikpladskonsulent hvis opgave  derfor er todelt. En udadrettet indsats mod Softwarebranchen og en indadrettet håndholdt indsats rette mod eleverne.

 


 

Beskrivelse indsættes her.