Fokus på STEM projekt i IndustriNews
01-02-2019

Dansk Industris web-TV, IndustriNews, havde 3.12.2018 fokus på STEM projektet - se indslaget her:

Nyt til controllere

Der er kommet ny standardsats med virkning fra 1/1 2020: kr. 119,20

Der er nu noteret Hovedaktiviteter på de enkelte Surveys, så det er nemmere at gennemskue hvor, hvilke skal bruges. Og HUSK at bruge dem, der er måltal der bliver målt på svarene fra Surveys.